نگذارید این سرمایه ها بسوزند… 

با صدای رسا فریاد میزنیم: نگذارید این سرمایه ها بسوزند...

✍️پایگاه خبری ایلامیان

وقت تنگ است، از مقدمات و حواشی میپرهیزیم

تصویری که میبینید از تیم هندبال استان است که سال گذشته با تمام محدودیت ها توانستند قهرمان لیگ دسته سوم کشور شده و مجوز حضور در لیگ دسته دوم را کسب کنند.

 

حالا این تیم برای اعزام به این مسابقات با مشکلات مالی مواجه است! مشکلی در حد کمتر از یکصد میلیون تومان! کمتر از هزینه مسافرت خارجی یک خانواده دو نفره!!! مسابقاتی که میتواند مسیر زندگی بسیاری از این استعدادهای ورزشی را تغییر دهد اما متاسفانه در فاصله چند روز به شروع مسابقات، تمرکز تیم به رفتن یا نرفتن صرف شده و امید این بازیکنان در حال رنگ باختن است!

 

خاطرنشان میسازد؛ فیزیک بدنی ورزشکاران ایلامی سبب شده ایلام بعنوان قطب هندبال شناخته شود اما در میان بی توجهی مسئولین ورزشی و نابه سامانی در هیئت هندبال استان، استعدادهای ایلامی یکی پس از دیگری از این مسیر دور میشوند‌.

 

حالا و در فاصله چهار روز تا آغاز مسابقات انتظار است مسئولین، اسپانسرها، خیرین، حامیان مالی پای کار آمده و از این تیم حمایت کنند.

 

با صدای رسا فریاد میزنیم: نگذارید این سرمایه ها بسوزند…

 

📲https://www.instagram.com/p/C3YYn8VrPrx/?igsh=MWVzeG41NmlpZjBleA==