نقص فنی عامل تاخیر در پرواز ایلام به تهران

مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: تنظیم نبودن باد لاستیک‌های هواپیمایی فوکر ۱۰۰ آسمان دلیل تاخیر در پرواز امروز صبح ایلام به تهران بوده است. محمد جواد یگانه افزود: بدلیل اینکه باد لاستیک‌های هواپیمای فوکر ۱۰۰ آسمان مسیرایلام به تهران از تنظیم خارج شده است برای تنظیم مجدد باد این لاستیک‌ها باید دستگاه مخصوص استفاده شود. […]

مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: تنظیم نبودن باد لاستیک‌های هواپیمایی فوکر ۱۰۰ آسمان دلیل تاخیر در پرواز امروز صبح ایلام به تهران بوده است.

محمد جواد یگانه افزود: بدلیل اینکه باد لاستیک‌های هواپیمای فوکر ۱۰۰ آسمان مسیرایلام به تهران از تنظیم خارج شده است برای تنظیم مجدد باد این لاستیک‌ها باید دستگاه مخصوص استفاده شود.

وی افزود: هم اکنون این دستگاه  از طریق پرواز مشهد به ایلام در حال ورود به فرودگاه شهدای ایلام است و پس از تنظیم مجدد باد لاستیک‌ها این پرواز انجام می‌شود.

یگانه یادآور شد: پس از رفع نقص فنی این پرواز  تا ساعتی دیگر انجام خواهد شد.

وی افزود: روزانه بصورت میانیگن چهار پرواز (هشت نشست و برخاست) با جابجایی حدود ۸۰۰ مسافر از طریق فرودگاه شهدای ایلام انجام می‌شود.

چهار شرکت هواپیمایی ایران ایر، زاگرس، ماهان و آسمان در زمینه جابجایی مسافر با فرودگاه شهدای ایلام همکاری دارند.