نفس های ورزش استان به تنگی افتاده، این وادی هوای تازه میخواهد

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان////رمضان نوری////// بی مقدمه به سراغ اصل مطلب میرویم . غفلت از ورزش و سرمایه های ورزشی استان از وضعیت هشدار گذشته و حالا خطرناک شده است! مدیرکلی که حضورش مدیون قامت بلند جناب نماینده است، داد ورزشکاران و ورزش دوستان و دلسوزان ورزش استان را درآورده است! از فضای اداری حاکم […]

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان////رمضان نوری//////
بی مقدمه به سراغ اصل مطلب میرویم . غفلت از ورزش و سرمایه های ورزشی استان از وضعیت هشدار گذشته و حالا خطرناک شده است!

مدیرکلی که حضورش مدیون قامت بلند جناب نماینده است، داد ورزشکاران و ورزش دوستان و دلسوزان ورزش استان را درآورده است!

از فضای اداری حاکم و نارضایتی کارکنان که بدلایل فراوان از جمله توزیع ناعادلانه رفاهیات است میگذریم! از تلاش برای بکارگیری و پست دادن به نیروهای منصوب نماینده میگذریم! فقط و فقط درخصوص ورزش‌ و کاستی های آن میگوییم؛

در زمینه اعزام ورزشکاران و تیم های ورزشی استان به مسابقات مختلف ضعف جناب مدیرکل مشهود است! هر از چندگاهی ویدیویی از ورزشکاران و سرپرستان میبینیم که در شأن آنها نبوده و ملتمسانه بدیهی ترین خواسته هایشان نظیر اسکان و اعزام را طلب میکنند.

در مدیریت ، تجهیز و افتتاح اماکن ورزشی فقدان های نگران کننده ای شاهد هستیم! عدم حضور مدیرکل در این اماکن، عدم پیگیری احداث سالن های ورزشی در مناطق مختلف و عدم توجه به تجهیز سالن های ورزشی در مناطق محروم پذیرفتنی نیست!

در انتخابات هیئت های ورزشی ابهامات، حواشی و انتقادات بسیاری در این مدت پیش آمده که داد اهالی ورزش را درآورده است! این موضوع دلسوزان ورزش استان را به حاشیه برده و فضا برای حضور کوتوله های این زمینه فراهم شده است.

و حالا این روزها تمام توان مدیرکل و نماینده حامی وی صرف ابقا شده است! کاش تلاش هایی که صرف تردد این حضرات به تهران برای ابقا شد، صرف اعزام ورزشکاران میشد که شاید حالا ثمره آن را میدیدیم!

جناب مدیرکل ؛ فرصت زیادی در اختیار شما و نماینده حامیتان بود! رفع نواقص انجام نشد، درعوض ضعف و کم کاری و کاستی ها بیشتر شد! دیگر تاب تحمل این اتفاقات را نداریم. لطفا به تلاش خود برای ماندن پایان دهید و بگذارید ورزش استان نفسی چاق کند…