نبود متخصص نفرولوژی (کلیه)

با سلام خدمت همشهریان عزیز نبود متخصص نفرولوژی در شهر ایلام موجب مشکلات عدیده ای شده جای تعجب هست که چرا با این وجود دانشگاه علوم پزشکی ایلام از وزارت درخواست متخصص نفرولوژی نکرده است

با سلام خدمت همشهریان عزیز نبود متخصص نفرولوژی در شهر ایلام موجب مشکلات عدیده ای شده جای تعجب هست که چرا با این وجود دانشگاه علوم پزشکی ایلام از وزارت درخواست متخصص نفرولوژی نکرده است