نبود غسالخانه، قصه تکراری این روز‌ها در شهرستان ایوان

مردمانی که علاوه بر درد رنج ناشی از فراق عزیزان خود دغدغه نبود غسالخانه برای آن‌ها هم مزید بر علت شده است. شهردار ایوان گفت: شهرستان ایوان با بیش از شصت هزار نفر جمعیت، شمالی‌ترین نقطه استان ایلام میباشد که نبود غسالخانه خانه در این شهرستان به یک دغدغه و مشکل برای مردم این منطقه […]

مردمانی که علاوه بر درد رنج ناشی از فراق عزیزان خود دغدغه نبود غسالخانه برای آن‌ها هم مزید بر علت شده است.

شهردار ایوان گفت: شهرستان ایوان با بیش از شصت هزار نفر جمعیت، شمالی‌ترین نقطه استان ایلام میباشد که نبود غسالخانه خانه در این شهرستان به یک دغدغه و مشکل برای مردم این منطقه حین از دست دادن عزیزشان تبدیل شده ناگزیر آن را در حیاط منازل غسل و شست شو می دهند.
نورایی نژاد بیان کرد: هرچند در چند سال اخیر غسالخانه‌ای در روستای ساتیان توسط یک خیر برای مردم این روستا ساخته شد، اما بعضاً و از سر ناچاری مشاهده می شود که مردم برای غسل مرده هایشان به این غسالخانه که مختص خود روستا است مراجعه می کنند.
وی از احداث غسالخانه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون تومان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و یاداور شد: با تکمیل این غسالخانه در صدد هستیم تا مشکلات مردم در این زمینه را به حداقل برسانیم.