نام گه‌پ و شار ویران

حکایت ایلام، دقیقا مصداق "نام گه‌پ و شار ویران" شده و این حجم از بی تفاوتی به سلامت مردم، حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد.

از همان سال ٩۶ که زمزمه واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی شنیده می‌شد، باید فاتحه سلامت مردم ایلام هم خوانده می شد.

 

صبح امروز دامپزشکی ایلام از معرفی ۹۰ واحد کشتار غیرمجاز به مراجع قضایی خبر داده و گویا با تعطیلی کشتارگاه، بیماری تب مالت در ایلام نیز ١١۶ درصد افزایش یافته است و این یعنی فاجعه!

 

از قدیم گفته اند خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج و این بیت شعر، دقیقاً در خصوص واگذاری کشتارگاه ایلام مصداق دارد.

 

واگذاری این مجموعه عظیم و مهم صنعتی به اقوام سببی و نسبی مسئولان استان در سال ٩۶، زمینه ساز تعطیلی چندین ساله ی این کشتارگاه و به خطر افتادن سلامت ایلامیان و تهیه گوشت از مراکز غیرمجاز شده است که ماحصل آن نیز همین است که امروز، ۹۰ قصابی و مرغداری به مراجع قضایی معرفی شده و در این اوضاع نابسامان اقتصادی از کار و زندگی خود افتاده اند .

 

باتوجه به تعطیلی تنها کشتارگاه صنعتی دام ایلام، هم اکنون مرکز استان فاقد کشتارگاه است و بخش عمده ای از نیاز گوشت قرمز مردم این استان در سایه بی تدبیری مسئولان، از طریق مراکز غیرمجاز تهیه می‌شود.

 

بیش از ۴۰ درصد کشتار دام در استان ایلام به صورت غیرمجاز و عمدتا در قصابی های حاشیه شهرها ذبح می شود و همین مسئله باعث افزایش بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در استان شده است.

 

اگر کشتارگاه دام ایلام فعال بود، قطعاً بخش زیادی از مشکلات کشتار غیرمجاز دام در استان حل و همین مسئله، باعث کاهش بیماری‌های مشترک در استان می شد.

 

هرچند بیکاری و دربدری کارکنان کشتارگاه ایلام نیز غیرقابل اغماض است، اما این بی تفاوتی و عدم ورود جدی به مسئله ی خلع ید مسئول فعلی کشتارگاه و عدم توجه به سلامت مردم استان امری است که توضیح و ورود جدی مسئولان امر را می طلبد.

حکایت ایلام، دقیقا مصداق “نام گه‌پ و شار ویران” شده و این حجم از بی تفاوتی به سلامت مردم، حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد.