ناصواب را برای ثواب رواج ندهید!

ناصواب را برای ثواب رواج ندهید! سایت ایلامیان✍? بزرگداشت یاد و خاطر اموات در هر سرزمینی بر اساس سنت و آیین محلی، ملی آن منطقه انجام میشود. سنت‌هایی که ریشه در هویت و تاریخ و فرهنگ آن مناطق دارد. اما نوآوری در هر موضوعی غیرقابل پرهیز است حتی یادبود اموات! اما این نوآوری با توجه […]

ناصواب را برای ثواب رواج ندهید!

سایت ایلامیان✍?

بزرگداشت یاد و خاطر اموات در هر سرزمینی بر اساس سنت و آیین محلی، ملی آن منطقه انجام میشود. سنت‌هایی که ریشه در هویت و تاریخ و فرهنگ آن مناطق دارد. اما نوآوری در هر موضوعی غیرقابل پرهیز است حتی یادبود اموات! اما این نوآوری با توجه به ارتباط آن با روح و روان جامعه، باید حساب شده و منطقی باشد نه صرفا بدون اگاهی و فقط جهت نمایش!

 


در سالیان اخیر سنتی به تقلید از برخی مناطق کشور در استان رایج شده و نزدیکان اموات برای یادبود آنان بنرهای عریض و طویلی با عنوان خداحافظ رفقا، حلالم کنید و دیگر عناوین نصب میکنند!

این موضوع آسیب‌های مختلفی در پی خواهد داشت؛ از جمله تاثیر منفی بر روان جامعه! بر روان عابری که در هر گذر این بنر را میبیند و استرس ناخودآگاهی را متحمل میشود! یا بر ذهن کودکی که با هر تماشای آن درگیر ده‌ها سوال بی جواب شده و حتی از مادرش میپرسد چرا باید وی را حلال کنیم، مگر چه کرده!!! تاثیر منفی دیگر آن رواج این سنت ناصواب است. سنتی که شاید تصور شود ثواب‌دارد اما ناصواب است! سنتی که همه گیری آن خطرناک است. و شاید برخی خانواده‌ها به علت ناتوانی‌مالی در انجام آن سرافکنده شوند! یا حتی فکر کنند روح عزیزشان در آرامش نیست!

نگارنده در این نوشتار سعی داشته بدون اشاره به شخص خاصی، جامعه را از گسترش سنتی به زعم خود ناصحیح آگاه سازد! جامعه‌ای که زندگی را به یک آتلیه‌ عکاسی تبدیل کرده که خروجی هر لحظه از آن فقط عکس است و نمایش!

در پایان باید به این سوال پاسخ داد که آیا به سنت تبدیل شدن و گسترش این موضوع در شرایطی که جامعه هر روز به سمت ناامیدی و افسردگی پیش میرود رواست!؟

پیشنهاد میشود سازمان‌های مسئول در این زمینه، از همه گیر شدن این موضوع پیشگیری کنند و ممنوعیت نصب بنرهای حلالم کنید را به شهرداری‌ها ابلاغ نمایند!

پی‌نوشت: تصویر از اینترنت گرفته شده و مربوط به ایلام نمیباشد.

 

نظرات خود را  در اینستاگرام ایلامیان درج کرده و نظر دیگر کاربران را نیز بخوانید

https://www.instagram.com/p/B_WyTFDg6aU/?igshid=irw8i34d57li