میزان بارش د ر مناطق مختلف استان ایلام

مقدار بارش به ثبت رسیده کل موج جبهه اول ایستگاه های بارانسنجی استان به ترتیب ۲۶/۵ میلی . مورموری ۶۰ میلی . ماژین ۶۷/۷ میلی . آبدانان ۲۷ میلی . شباب ۲۶/۲ میلی . دره شهر ۲۲ میلی . موسیان ۲۰/۸ میلی . دهلران ۱۹/۴ میلی . لومار ۱۸ میلی . صید نظری ۱۳/۱ میلی […]

مقدار بارش به ثبت رسیده کل موج جبهه اول ایستگاه های بارانسنجی استان به ترتیب

۲۶/۵ میلی . مورموری
۶۰ میلی . ماژین
۶۷/۷ میلی . آبدانان
۲۷ میلی . شباب
۲۶/۲ میلی . دره شهر
۲۲ میلی . موسیان
۲۰/۸ میلی . دهلران
۱۹/۴ میلی . لومار
۱۸ میلی . صید نظری
۱۳/۱ میلی . بدره
۱۳ میلی . سراب میمه
۱۱/۵ میلی . چمن بولی
۱۱ میلی . کارزان و زرنه
۱۰/۶ میلی . ایلام مرکز شهر
۱۰/۵ میلی . طولاب
۱۰ میلی . بیشه دراز
۹/۵ میلی . ایلام فرودگاه
۹/۳ میلی . پهله زرین آباد
۹/۰ میلی . صالح آباد، دشت عباس و هلیلان
۸/۷ میلی . ایوان غرب
۷/۶ میلی . ارکواز ملکشاهی
۷/۱ میلی . سرابله
۷/۰ میلی . میشخاص
۶/۰ میلی . چوار
۴/۷ میلی . بلاوه تره
۱/۲ میلی . مهران

تاریخ ثبت ، ۳۰ آذر ۱۴۰۰ / آب هوای آلامتو