ممنوعیت کشت برنج در استان ایلام

بحران کم سابقه آب، مانعی برای کشت برنج در شالیزار‌های استان ایلام شده ، ضرورت دارد کشت محصولات کم آب بر جایگزین این کشت شود. کاهش نزولات جوی و خشکسالی در استان باعث شده مسئولان سازمان جهاد کشاورزی محدودیت‌هایی را در خصوص کشت محصولات پر آبی همچون برنج اعمال کنند. چند وقتی است در خصوص […]

بحران کم سابقه آب، مانعی برای کشت برنج در شالیزار‌های استان ایلام شده ، ضرورت دارد کشت محصولات کم آب بر جایگزین این کشت شود.

کاهش نزولات جوی و خشکسالی در استان باعث شده مسئولان سازمان جهاد کشاورزی محدودیت‌هایی را در خصوص کشت محصولات پر آبی همچون برنج اعمال کنند.
چند وقتی است در خصوص کمبود آب و ممنوع بودن کشت برنج به مردم اطلاع رسانی می‌شود، اما مردم کماکان به کاشت این محصول در استان مشغول هستند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ایلام در این خصوص گفت: با توجه به مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی کشور که به همه استان‌ها ابلاغ شده است بنا شد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به تدریج در استان‌های غیر شمالی سطح زیر کشت برنج محدود و در نهایت ممنوع شود.
حشمت زرین جوب اضافه کرد: در راستای کاهش سطح زیر کشت برنج در استان در سال زراعی جاری هیچگونه خدماتی به کشاورزان ارائه نمی‌شود.
وی ادامه داد: جهاد کشاورزی برای کشت جایگزین برنج در اراضی شالی کاری مقادیری بذر کم آب بر مثل سرگم، ماش و ارزن تهیه شده و در اختیار کشاورزان برنج کار به صورت الگویی قرار خواهد گرفت.

استان ایلام دارای ۳۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است.