ممنوعیت تردد زائران با گذرنامه موقت

زائران اربعین حسینی با گذرنامه موقت به مرز مهران مراجعه نکنند. دارندگان گذرنامه موقت بعد از خروج از گیت‌های ایران توسط گذرنامه عراق به کشور باز گردانده می‌شوند. این در حالی است که که مسئولان پلیس گذر نامه کشور قبلا اعلام کرده بودند کسانی که گذر نامه ندارند برای تسهیل در تردد آن‌ها برگه موقت […]

زائران اربعین حسینی با گذرنامه موقت به مرز مهران مراجعه نکنند.

دارندگان گذرنامه موقت بعد از خروج از گیت‌های ایران توسط گذرنامه عراق به کشور باز گردانده می‌شوند.

این در حالی است که که مسئولان پلیس گذر نامه کشور قبلا اعلام کرده بودند کسانی که گذر نامه ندارند برای تسهیل در تردد آن‌ها برگه موقت به زوار داده می شود و می‌توانند با آن به سفر اربعین بروند .

فرماندار مهران پس از بررسی و تماس با جعفر ملکشاهی فرماندار بدره عراق گفت: ارسال نشدن موافقت نامه وزارت داخلیه عراق مبنی بر قبول این نوع گذر نامه به پایانه زرباطیه مشکل اصلی عدم پذیرش این نوع گذر نامه از سوی کشور عراق در گذرگا‌ه های مرز زمینی است.

شفیعی اضافه کرد: این موضوع از طریق سفارت ایران در عراق پیگیری می شود و انتظار می رود مسئولان در ستاد مرکزی، اربعین هم نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.