ممنوعیت بکارگیری مشمولان غایب در موسسات خصوصی و دولتی

معاون وظيفه عمومي استان در خصوص استخدام و بکارگيري مشمولان غايب و همچنين در مورد غيبت مشمولان وظيفه عمومي، به آنان هشدار داد.و گفت:طرح های تشویقی ویژه ای برای مشمولان غایب خود معرف در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار ایلامیان، سرهنگ “جعفر فیضی” اظهار داشت: کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاهها، بنگاه ها، مغازهها و تعمیرگاهها به کارگیری کنند توسط پلیس و همچنین سازمان “تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت معدن و تجارت” شناسائی و به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

وی اضافه کرد:برابر ماده ۶۲ و۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی،استخدام مشمولان در وزارتخانه ها، موسسات وابسته به دولت، کارخانه ها، کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم و کارت پایان خدمت ممنوع است.

معاون وظیفه عمومی استان ایلام تصریح کرد: مجازات این¬گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.

سرهنگ فیضی در ادامه با هشدار به مشمولان غایب ،اظهار داشت: برابر ماده (۵۸)قانون خدمت وظیفه عمومی؛ مشمولان خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت احضار می شوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند غایب شناخته می شوند.

وی خاطرنشان کرد:همچنین مشمولانی که معافیت موقت دریافت کرده اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی، خود را معرفی نکنند غایب شناخته خواهند شد.

این مسئول انتظامی در پایان به اجرای طرح های تشویقی برای مشمولین غایب بالای ۳سال غیبت در صورت خود معرف بودن اشاره کرد و گفت:طرح های تشویقی ویژه ای برای ادامه خدمت سربازی از جمله کسری خدمت به ازای تاهل و داشتن فرزند و اعطای گواهینامه فنی حرفه ای و به تبع آن وام های خود اشتغالی در صورت اخذ کارت پایان خدمت به آنان داده خواهد شد