مطابق با پیش بینی ها هوای استان غبار آلود شد

دید افقی در برخی از نقاط استان به زیر ۲۰۰ متر رسید گرد وخاک ناشی از انتقال صحراهای عراق و سوریه بیشتر نیمه شمالی استان را تحت تاثیر قرار داده است دید افقی 🌫مهران ۲۰۰متر➖ناسالم خطرک 🌫سرابله ۵۰۰متر➖ناسالم خطرناک 🌫لومار ۵۰۰متر➖ناسالم خطرناک 🌫ایلام ۷۰۰متر➖ناسالم خطرناک 🌫ایوانغرب ۲۰۰۰متر➖ناسالم 🌫درهشهر ۳۰۰۰متر➖ناسالم 🌫آبدانان ۴۰۰۰ متر➖ناسالم 🍃دهلران ۱۰هزار متر➖پاک […]

دید افقی در برخی از نقاط استان به زیر ۲۰۰ متر رسید

گرد وخاک ناشی از انتقال صحراهای عراق و سوریه بیشتر نیمه شمالی استان را تحت تاثیر قرار داده است

دید افقی
🌫مهران ۲۰۰متر➖ناسالم خطرک
🌫سرابله ۵۰۰متر➖ناسالم خطرناک
🌫لومار ۵۰۰متر➖ناسالم خطرناک
🌫ایلام ۷۰۰متر➖ناسالم خطرناک
🌫ایوانغرب ۲۰۰۰متر➖ناسالم
🌫درهشهر ۳۰۰۰متر➖ناسالم
🌫آبدانان ۴۰۰۰ متر➖ناسالم
🍃دهلران ۱۰هزار متر➖پاک

انتظار داریم طی ساعت آینده از غلظت آن کاسته شود و از غروب امروز بطور کامل از سطح استان خارج شود