مصرف ۲۹۶ میلیون متر مکعب گاز در ایلام

مدیر عامل شرکت گاز ایلام گفت: ایلامی‌ها در نیمه نخست امسال بیش از ۲۹۶ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند. عباس شمس اللهی با اشاره به اینکه در شش‌ماهه اول سال‌جاری در اقصی نقاط استان بیش از ۲۹۶ میلیون متر‌مکعب گاز مصرف شده است، اظهار داشت: این مقدار مصرف در واحد‌های صنعتی، خانگی، ادارات دولتی […]

مدیر عامل شرکت گاز ایلام گفت: ایلامی‌ها در نیمه نخست امسال بیش از ۲۹۶ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند.

عباس شمس اللهی با اشاره به اینکه در شش‌ماهه اول سال‌جاری در اقصی نقاط استان بیش از ۲۹۶ میلیون متر‌مکعب گاز مصرف شده است، اظهار داشت: این مقدار مصرف در واحد‌های صنعتی، خانگی، ادارات دولتی و آموزشی، CNG و تجاری بوده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۹۶ میلیون و ۷۴۱ هزارو ۱۳۹ متر مکعب گاز در سطح استان ایلام مصرف شده است، افزود: در بخش صنعت ۱۹۹ میلیون و ۱۴۹ هزارو ۹۰۷ متر مکعب، خانگی ۶۱ میلیون و ۹۴۳ هزارو ۱۹۷ متر مکعب، ادارات دولتی و آموزشی ۳ میلیون و ۷۵ هزارو ۸۲۹ متر مکعب، CNG‌ها ۲۴ میلیون و ۹۸۵ هزارو ۷۴۹ مترمکعب و مشترکین تجاری ۷ میلیون و ۳۷۳ هزارو ۴۰ متر‌مکعب گاز مصرف شده است.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام با بیان اینکه این مقدار مصرف گاز در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل در‌مجموع ۱۱ درصد رشد داشته‌است ، ادامه داد: مصرف واحد‌های صنعتی و CNG نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ و ۶ درصد افزایش و مشترکین خانگی، تجاری، ادارات دولتی و آموزشی به ترتیب ۳۷ و ۶ و ۴۳ درصد کاهش مصرف گاز داشته اند.