مصرف آب ایلام بیشتر از میانگین کشوری

با توجه به شرایط خشکسالی و بحران کم آبی ، مصرف آب در شهر‌ها و روستا‌های استان ایلام بالاتر از میانگین کشوری است. کاهش۴۶ درصدی بارندگی‌ها امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل استان ایلام را به یکی از استان‌های درگیر با پدیده خشکسالی تبدیل کرده است . کم بارشی از یک سو و […]

با توجه به شرایط خشکسالی و بحران کم آبی ، مصرف آب در شهر‌ها و روستا‌های استان ایلام بالاتر از میانگین کشوری است.

کاهش۴۶ درصدی بارندگی‌ها امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل استان ایلام را به یکی از استان‌های درگیر با پدیده خشکسالی تبدیل کرده است .
کم بارشی از یک سو و گرمای بی سابقه از سوی دیگر دست به دست هم داده تا بحران کم آبی در کم بارش‌ترین استان کشور جدی ‌تر شود.
مدیر شرکت عامل آب و فاضلاب استان ایلام گفت: ۵۱ درصد مشترکین بیش از دو برابر نیاز خود آب مصرف می‌کنند که این زنگ خطری برای دامن زدن به تنش آبی در استان است.
ناصری افزود: برای مقابله با قطعی آب و کم آبی استان ضروری است شهروندان در مصرف آب صرفه جویی کنند .
وی اضافه کرد: این روز‌ها پروژه‌های جهاد آبرسانی به روستا‌های محروم استان ایلام برای رفع مشکلات تامین آب روستا‌ها آغاز شده است.
مدیر شرکت عامل آب وفاضلاب استان ایلام ادامه داد: تاکنون ۱۰ مجتمع پروژه‌های آبرسانی در استان آغاز شده و بیش از ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وضعیت آبی استان ایلام نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد و نسبت به بلند مدت ۴۶ درصد کاهش بارش داشته است.