مسیر حمیل – ایلام تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۳ دی به علت تعمیرات مسدود است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام گفت: مسیر حمیل – ایلام تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۳ دی ماه به علت تعمیرات مسدود است و رانندگان از مسیرهای جایگزین تعیین شده برای تردد خود استفاده کنند. مسیر حمیل – ایلام تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مسدود است نورالله دلخواه: با توجه به انجام […]

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام گفت: مسیر حمیل – ایلام تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۳ دی ماه به علت تعمیرات مسدود است و رانندگان از مسیرهای جایگزین تعیین شده برای تردد خود استفاده کنند.

مسیر حمیل – ایلام تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مسدود است

نورالله دلخواه: با توجه به انجام تعمیر سیستم های روشنایی در تونل های ۲و سه محور حمیل به ایلام و نیز ریزش کوه این مسیر به طور موقت بسته است.

وی افزود: به علت اینکه ساعت فعالیت برای تعمیر و تجهیز سیستم های روشنایی این تونل ها از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۴ شب است امکان تردد وسایل نقلیه عبوری از این محور وجود ندارد.

دلخواه یادآور شد: در مدت انسداد مسیر حمیل – ایلام برای رانندگان وسایل نقلیه سه مسیر جایگزین انتخاب و به مدیریت راه های کشور ابلاغ شده است.

وی گفت: ۱- مسیرهای ایلام – سرابله – قلاجه – اسلام آباد، ۲- ایلام – ایوان – قلاجه – اسلام آباد، ۳- ایلام – سرابله – پل سیمره – حمیل – اسلام آباد برای تردد رانندگان در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: با توجه به نا آشنا بودن رانندگان به مسیر جاده و گردنه قلاجه لازم است احتیاط و پرهیز از سرعت و سبقت های غیرمجاز و انحراف به چپ در این مسیر کوهستانی در دستور کار رانندگان قرار دهند.

محور ۱۶۷ کیلومتری کرمانشاه -چرداول- ایلام موسوم به جاده حمیل و محور قدیمی ایلام – ایوان – کرمانشاه ۲ مسیر ارتباط جاده ای ایلام – کرمانشاه محسوب می شوند.