مرز مهران باز شد

امکان خروج از مرز بین المللی مهران برای زائران عتبات عالیات فراهم شد. از صبح امروز امکان عبور زائران اربعین از مرز زمینی مهران فراهم شد. به گفته خبرنگار صداوسیما در مرز مهران، از صبح امروز فرایند خروج زائران از مرز مهران آغاز شده و مرز مهران به فعالیت خود ادامه می دهد. مرزهای هوایی […]

امکان خروج از مرز بین المللی مهران برای زائران عتبات عالیات فراهم شد.

از صبح امروز امکان عبور زائران اربعین از مرز زمینی مهران فراهم شد.

به گفته خبرنگار صداوسیما در مرز مهران، از صبح امروز فرایند خروج زائران از مرز مهران آغاز شده و مرز مهران به فعالیت خود ادامه می دهد.

مرزهای هوایی از دیروز برای سفر زائران به عراق باز شده بود.