مراکز طرف قرارداد بیمه ایلام حق دریافت وجه اضافه ندارند

مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام گفت: مراکز طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی استان به بهانه قطعی سیستم حق دریافت وجه اضافه و یا عدم پذیرش بیماران و موارد مشابه را ندارند. دکتر علیرضا رمضانی اظهار داشت: از اول دی ماه جاری استفاده از سامانه نسخه الکترونیک برای پزشکان و مراکز درمانی اجرا شد و پیش‌بینی‌های […]

مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام گفت: مراکز طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی استان به بهانه قطعی سیستم حق دریافت وجه اضافه و یا عدم پذیرش بیماران و موارد مشابه را ندارند.

دکتر علیرضا رمضانی اظهار داشت: از اول دی ماه جاری استفاده از سامانه نسخه الکترونیک برای پزشکان و مراکز درمانی اجرا شد و پیش‌بینی‌های لازم برای پذیرش نسخه‌های کاغذی در شرایط قطعی برق، اینترنت یا حوادث غیرمترقبه انجام شده است.

وی افزود: نسخه‌های مربوط به قبل از اول دی ماه نیز که به صورت کاغذی صادر شده‌اند و  پس از اول دی ماه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک ارائه می‌شوند، قابل پذیرش هستند و نیازی به مراجعه مجدد بیمار برای تبدیل به نسخه الکترونیک نیست.

رمضانی یادآورشد: سازمان تامین اجتماعی حداکثر ۲۰ درصد از نسخ پزشکان طرف قرارداد را در شرایط ضروری همچون زمان قطعی برق و اینترنت به صورت کاغذی می‌پذیرد.

وی افزود: تغییراتی که از اول دی ماه در فرآیند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک ایجاد شده است به هیچ عنوان باعث محدودیت در خدمت رسانی به مردم نمی‌شود و عدم پذیرش نسخ و یا مطالبه وجه مازاد به هیچ عنوان مجاز نبوده و حتی قابل پیگیری از طریق مراجع قانونی است.

رمضانی عنوان کرد: مبنای محاسبه و تشخیص ۲۰ درصد نسخ کاغذی پزشکان طرف قرارداد معاونت خرید راهبردی مستقر در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان هستند و پرداخت سهم تامین اجتماعی از هزینه ویزیت پزشکان طرف قرارداد از اول دی ماه براساس حداقل ۸۰ درصد نسخ الکترونیک خواهد بود.

وی از روند اجرا و پیشرفت طرح نسخه الکترونیک در استان ابراز رضایت کرد و گفت: از اول ماه گام دیگری را برای پیشبرد این برنامه ملی برداشته‌ایم و روند رو به پیشرفت برنامه نسخه الکترونیک با کمترین اشکالات در حال انجام است.