مراحل پایانی پروژه قاضی خان- بدره در استان ایلام در حال اجرا است

به گزارش سایت خبری ایلامیان مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام در بازدید از این پروژه گفت: طول این پروژه ۱۳ کیلومتر می باشد که ۷ کیلومتر آن از سمت سیروان در چند سال گذشته به انجام رسیده است اما عملیات راه سازی ۶ کیلومتر باقیمانده که سخت ترین قسمت مسیر می باشد در حال انجام […]

به گزارش سایت خبری ایلامیان مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام در بازدید از این پروژه گفت: طول این پروژه ۱۳ کیلومتر می باشد که ۷ کیلومتر آن از سمت سیروان در چند سال گذشته به انجام رسیده است اما عملیات راه سازی ۶ کیلومتر باقیمانده که سخت ترین قسمت مسیر می باشد در حال انجام است .

میر جعفریان در خصوص این ۶ کیلومتر گفت: این قسمت از مسیر یک تونل ۲۰۰ متری دارد که حفاری آن در چند روز گذشته به پایان رسید و یک پل بزرگ ۱۶۰ متری با ۸ دهانه ۲۰ متری دارد که عملیات اجرایی این پل نیز تقریبا به پایان رسیده است و در کل حجم بزرگ عملیاتهای خاکی نیز در حال اجرا است .

وی خاطر نشان کرد این ۶ کیلومتر از مسیرحدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مجموعا کل مسیر ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت تخصیص اعتبارلازم پیش بینی میشود تا پایان سال جاری شاهد بهره برداری از این محور باشیم.