مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام بخواند/انتقاد شدید مردم بخش سیوان از ضعیف بودن اینترنت در این منطقه

معمولا میشخاص را به سرسبزی و باغات و زیبای هایش می شناسند؛اما پشت این ظاهر زیبا، انبوه ی از مشکلات و کم کاریهای بسیار پنهان مانده اند که رنج و مشقت و مهاجرت ناخواسته را به ساکنین این منطقه تحمیل کرده اند؛ از بیکاری شدید جوانان این بخش گرفته تا نبود هر گونه زیرساختی در […]

معمولا میشخاص را به سرسبزی و باغات و زیبای هایش می شناسند؛اما پشت این ظاهر زیبا، انبوه ی از مشکلات و کم کاریهای بسیار پنهان مانده اند که رنج و مشقت و مهاجرت ناخواسته را به ساکنین این منطقه تحمیل کرده اند؛

از بیکاری شدید جوانان این بخش گرفته تا نبود هر گونه زیرساختی در حوزه های مختلف که البته و به دلیل گستردگی، شرح همه ی آنها در این مقال نمی گنجد و مدنظر این مطلب نمی باشد.

اما و در همین رابطه کندی شدید سرعت اینترنت یکی از این موارد است.امری که باعث محروم ماندن بخش بزرگی از جمعیت میشخاص از جمله روستاهای کله کبود،میدان،دارون،حیدرآباد،زردآلو آباد،طولاب،پاکل،چنار،گنجه و…در استفاده از این ظرفیت ارتباطی و تجاری شده است و مهمتر از این موارد،این کندی اینترنت باعث لطمه خوردن وضعیت درسی دانش آموزان و افت بسیار شدید تحصیلی و کیفی آموزشی و استفاده از فضای شاد در بین دانش آموزان شده است.

حال از مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان انتظار می رود هر چه زودتر جهت اتصال این بخش به اینترنت پرسرعت که خواسته ی بحق مردم این منطقه است اقدام فوری به انجام برساند؛اقدامی که توجه به آن از جمله مصوبات مهم رییس جمهوری به ایلام نیز می باشد.