محور پلدختر – دره شهر، همچنان بستر ساز حوادث رانندگی

محور حادثه ساز دره شهر به پلدختر که سال ۹۸ کلنگ چهارخطه شدن آن به زمین زده شد و قرار بود ۱۸ ماهه به بهره برداری برسد هم اکنون بستر ساز حوادث تلخ رانندگی است. طرح چهار بانده کردن مسیر ارتباطی دره شهر به پلدختر که سال ۹۸ کلنگ زنی شد و قرار بود این […]

محور حادثه ساز دره شهر به پلدختر که سال ۹۸ کلنگ چهارخطه شدن آن به زمین زده شد و قرار بود ۱۸ ماهه به بهره برداری برسد هم اکنون بستر ساز حوادث تلخ رانندگی است.

طرح چهار بانده کردن مسیر ارتباطی دره شهر به پلدختر که سال ۹۸ کلنگ زنی شد و قرار بود این طرح دوساله به بهره برداری برسد، اما با گذشت چهارسال هنوز نیمه تمام باقی مانده است.

مسیر ارتباطی که تنها سیزده کیلومتر طول دارد به علت روند کند اجرای طرح و همچنین کنده کاری مسیر دارای شانه‌های خالی و پرتگاه‌های زیاد و کم عرض شدن مسیر تاکنون تصادفات و حوادث تلخ منجر به فوت در این مسیر رخ داده، اما با گذشت چهارسال هنوز سی درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

طرحی که به جاده مرگ تشبیه شده باعث شده تا مردم با دلهره از این مسیر عبور کنند و به علت نداشتن تابلو‌های هشدار دهنده در طول کل مسیر بویژه درشب منجر به اتفاقات تلخ جاده‌ای زیادی می‌شود .

بهرام نیا استاندار ایلام هم در بازدید از این طرح با انتقاد از پیشرفت کند این پروژه گفت: اعتبارات کافی به طرح تزریق شده و مشکل اعتباری ندارد.

طاهری فرماندار دره شهر نیز بیان کرد: به زودی پنج کیلومتر از این مسیر آسفالت و زیر بار ترافیک می‌رود و برای اجرای چند کیلومتر باقیمانده و درجهت تسریع در روند اجرای این طرح ، پروژه به پیمانکار دیگری واگذار می‌شود.

استان ۲۰ هزار کیلومتر مربعی ایلام در غرب کشور و همسایگی عراق دارای  ۶۷۰ کیلومتر راه اصلی، ۸۹۰ کیلومتر راه فرعی و یک هزار و ۶۴۸ کیلومتر راه روستایی است.