ماه مهر و شور و نشاط دانش آموزان

ماه مهر علاوه بر علم آموزی، محیطی با نشاط را برای دانش آموزان به وجود می آورد.

به گزارش خبرنگار ایلامیان، ماه مهر فرصتی است که علاوه بر علم آموزی، محیطی با نشاط برای هم سالان فراهم کرده تا ماه مهر و شور و نشاط دانش آموزاندر بستر تعاون و همیاری، مسئولیت فردای جامعه را تمرین کنند.

پویایی و بالندگی دستگاه بزرگ تعلیم و تربیت در گرو حضور دانش‌آموزان در مدارس است.

آغاز شدن مدارس موجب دمیده شدن روحیه‌ای مضاعف در روح و جان خانواده‌ها خواهد شد.

شور و نشاط دانش‌آموزان در مدرسه روحیه شادابی را در فضای جامعه گسترده می‌کند.

یک هزار و ۳۰۰ فضای آموزشی در استان ایلام در سال تحصیلی جدید میزبان یکصد هزار دانش آموز است.