مالیات مشاغل ایلام به صورت توافقی پرداخت شده است

مدیرکل امور مالیاتی ایلام گفت: مردم استان حدود ۷۰ درصد از مالیات مشاغل در سال ۱۴۰۰ را بر اساس توافقی به قطعیت رسیده، پرداخت کرده‌اند. سعید کریمی اظهار داشت: یکی از حمایت‌های امور مالیاتی استان برای کسب و کار‌های کوچک این است که مالیات آن‌ها بر اساس توافق با خود صاحبان و بر اساس رضایت […]

مدیرکل امور مالیاتی ایلام گفت: مردم استان حدود ۷۰ درصد از مالیات مشاغل در سال ۱۴۰۰ را بر اساس توافقی به قطعیت رسیده، پرداخت کرده‌اند.

سعید کریمی اظهار داشت: یکی از حمایت‌های امور مالیاتی استان برای کسب و کار‌های کوچک این است که مالیات آن‌ها بر اساس توافق با خود صاحبان و بر اساس رضایت خود آن‌ها تعیین شده است.
وی افزود: از سال آینده معافیت مالیاتی پنج درصدی کسب و کار‌های کوچک در ایلام اجرا می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی ایلام اضافه کرد: موضوع معافیت کسب و کار‌های کوچک یکی از مصوبات هیئت وزیران در چهارچوب سند بودجه سال ۱۴۰۱ است.
وی ادامه داد: این مصوبه به منظور جبران بخشی از خسارت‌های وارد سده به صاحبان کسب و کار‌های کوچک به علت همه گیری و شیوع ویروس کرونا توسط هیئت وزیران ارائه شده و از سال آینده قابل اجرا خواهد بود.
کریمی عنوان کرد: این معافیت یک معافیت مطلق نیست و می‌توان گفت به نوعی تخفیف محسوب می‌شود که پنج درصد از مالیات‌های مقرر برای صاحبان کسب و کار‌ها تخفیف داده می‌شود.