لزوم تلاش دستگاه‌های اجرایی نسبت به جذب سهم خود

لزوم تلاش دستگاه‌های اجرایی نسبت به پیگیری و جذب سهم خود از محل ردیف‌ها و طرح‌های ملی مهم‌ترین محور نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام بود. در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام بر ضرورت جذب اعتبارات ملی و ردیف‌های متفرقه که بصورت گلوبال که در اختیار وزارتخانه هاست، تاکید شد […]

لزوم تلاش دستگاه‌های اجرایی نسبت به پیگیری و جذب سهم خود از محل ردیف‌ها و طرح‌های ملی مهم‌ترین محور نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام بود.

در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام بر ضرورت جذب اعتبارات ملی و ردیف‌های متفرقه که بصورت گلوبال که در اختیار وزارتخانه هاست، تاکید شد .

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام با تشریح این اعتبارات گفت: ردیف‌های مذکور ظرفیتی مناسب برای توسعه استان است لذا می‌بایست مجموعه مدیران استان رایزنی و پیگیری بیشتری نمایند تا بتوانند اعتبارات بیشتری جذب کنند.

قیصوری در ادامه به تشریح ظرفیت‌های قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جمله تبصره یک تا ۲۰، الزامات، معافیت ها، مصوبات مربوط به شرکت‌های دانش بنیان و… پرداخت و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توانند به توسعه هر چه بیشتر استان در بخش‌های مختلف زیربنایی، عمران شهری و روستایی، آموزش و پرورش، راه، جهاد کشاورزی و سایر بخش‌های عمرانی استان کمک کنند.