مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان ایلام

فعالیت بیش از ۲ هزار تعاونی در ایلام

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با اشاره به اینکه ایلام دارای ۲ هزار و ۹۰ تعاونی است گفت: ۳۵ درصد اعضای تعاونی‌های استان را زنان و ۶۵ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایلامیان، نورالدین الیاسی با اشاره به فعالیت ۲ هزار و ۹۰ تعاونی در ایلام اظهار داشت:این فعالیت بیش از ۲ هزار تعاونی در ایلامتعداد تعاونی دارای ۱۶ هزار و ۹۴۸ نفر عضو هستند که در بخش‌های مختلف اقتصادی اشتغال دارند.

مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با بیان این که استان ایلام مقام اول کشور در عمل به تعهد اشتغال دارد افزود: تعهد اشتغال در استان ایلام در سال جاری ۶ هزار و ۷۷۱ نفر بوده است.

الیاسی اضافه کرد: ۱۰۰ درصد تعهدات اشتغال استان در کشور محقق شده است که این مهم محصول یک کار جمعی تحت عنوان زیست بوم اشتغال استان است که در آن تمامی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی نقش آفرینی کرده اند.