فرهنگیان ایلام رسمی می شوند

به گزارش ایلامیان و به نقل از ایرنا، ابراهیم رضایی اظهار کرد: دستورالعمل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده ۵ آیین نامه ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی – آزمایشی و رسمی -آزمایشی به رسمی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۹ تبصره به […]

به گزارش ایلامیان و به نقل از ایرنا، ابراهیم رضایی اظهار کرد: دستورالعمل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده ۵ آیین نامه ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی – آزمایشی و رسمی -آزمایشی به رسمی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۹ تبصره به اداره کل آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل نیروهای پیمانی باید دارای شرایطی از جمله داشتن پنج سال سابقه استخدام پیمانی بوده و از طریق آزمون ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری پذیرفته شده باشند.

وی داشتن متوسط امتیازات ارزشیابی سه سال آخر(در دوره پیمانی ۸۰ کمتر نباشد) و عدم محکومیت در بندهای (ه،و،ز ) ماده ۹ تخلفات اداری را از دیگر شرایط این تبدیل وضعیت برشمرد.

به گفته رضایی، کارمندانی که استخدام پیمانی آنان از طریق آزمون های نشر عمومی آگهی استخدام (ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ) نبوده باید در امتحان استخدام شرکت کرده و حد نصاب نمره را کسب کنند.

وی اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در دوره اضافه ماموریت در دستگاه اجرایی مقصد امکان پذیر نبوده و استخدام رسمی آزمایشی آنان در دستگاه مبدا مشروط بر این است که یک سال منتهی به تبدیل وضع در مبداء اشتغال داشته و مفاد بندهای مذکور در مورد آنان رعایت شده باشد.

رییس اداره امور اداری اداره کل آموزش و پرورش ایلام گفت: در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در سنجش صلاحیت های موضوع این ماده بیشتر از مجوز های استخدامی باشد پذیرش افراد بر اساس نمرات فضلی آنان در هر شغل خواهد بود.

رضایی شرایط تبدیل وضع استخدامی از رسمی – آزمایشی به رسمی را کسب حداقل نمره ۷۵ از مجموع امتیازات نمونه برگ تعیین صلاحیت طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم (۷۰ هر دوره ) و تایید گزینش برشمرد.

وی اضافه کرد: شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه عهده دار تشخیص صلاحیت بند الف ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

رضایی به تعداد فرهنگیانی که مشمول این تبدیل وضعیت می شوند اشاره ای نکرد.

بیش از ۱۲ هزار فرهنگی در استان ایلام مشغول آموزش ۹۴ هزار دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی هستند.