امام جمعه ایلام:

فراگیر کردن خدمات به زوار اربعین در کشور فرهنگ سازی شود

ایلام- امام جمعه ایلام گفت: فراگیر کردن خدمات به زوار امام حسین (ع) باید در کشور فرهنگ سازی شود.

به گزارش خبرنگار ایلامیان، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار روز شنبه در جلسه با کمیته مشارکت‌های مردمی اربعین با اشاره به اینکه کمیته مشارکت‌ها نقش ارزنده‌ای در خدمات رسانی به زوار اربعین داشته است، اظهار کرد: فراگیر کردن خدمات به زوار امام حسین (ع) باید در کشور فرهنگ سازی شود چرا که خدمت در دستگاه امام حسین (ع) توفیق بزرگی است که نصیب مردم استان شده است.

وی تصریح کرد: باید به سمت فرهنگ سازی کمک‌های مردمی پیش رفت، مردم در ایام اربعین پای کار بودند.

امام جمعه ایلام افزود: باید کمک‌های انجام شده از طرف استان‌های معین با برنامه ریزی شده باشد، برای سال‌های آینده باید خدمات موکب ها باید زودتر آغاز شود.

وی گفت: مکان یابی دائمی موکب ها از دیگر نیازهای اصلی اربعین است، چینش موکب ها برای خدمات رسانی نیز باید در سال‌های آینده مدیریت شود.