فاجعه کودک همسری در هلیلان

خبری تکان دهنده از یکی از روستاهای دورافتاده ایلام که قلبمو به درد آورد! دختر بچه یازده ساله در ازای پانزده میلیون تومان به عقد مرد پنجاه ساله متاهل درآمد!مرد هفت فرزند دارد!!! این خبر تا حصول نتیجه، پیگیری خواهد شد…

خبری تکان دهنده از یکی از روستاهای دورافتاده ایلام که قلبمو به درد آورد!

دختر بچه یازده ساله در ازای پانزده میلیون تومان به عقد مرد پنجاه ساله متاهل درآمد!مرد هفت فرزند دارد!!!

این خبر تا حصول نتیجه، پیگیری خواهد شد…