عیسی میرزائی,مدیر کل بیمه ایران استان ایلام به عنوان رییس شورای هماهنگی بیمه های استان ایلام انتخاب شد

سومین دوره انتخابات سندیکای بیمه گران استان ایلام با حضور ۲۰ نفر از مدیران شرکت های بیمه ای و با حضور نمایندگان سندیکای کشوردر سوم بهمن ماه وبصورت ویدئو کنفرانس در ایلام برگزار شد. بر این اساس عیسی میرزایی مدیر کل بیمه ایران استان ایلام با رای قاطع اعضا بعنوان رییس سندیکا، فرزاد اسماعیل پور […]

سومین دوره انتخابات سندیکای بیمه گران استان ایلام با حضور ۲۰ نفر از مدیران شرکت های بیمه ای و با حضور نمایندگان سندیکای کشوردر سوم بهمن ماه وبصورت ویدئو کنفرانس در ایلام برگزار شد.

بر این اساس عیسی میرزایی مدیر کل بیمه ایران استان ایلام با رای قاطع اعضا بعنوان رییس سندیکا، فرزاد اسماعیل پور مدیر بیمه آسیا شعبه ایلام بعنوان نائب رئیس و احسان اسفندیاری مدیر بیمه البرز شعبه ایلام بعنوان دبیر به مدت دوسال انتخاب شدند.