عقیم سازی و واکسیناسیون سگ های سرگردان در شهر ایلام انجام میشود

ها‌دی کرمی عضو شورای شهر ایلام به ایلامیان خبر داد: با توجه به انتقاد مردم از وجود سگ های ولگرد و سرگردان در سطح شهر و با توجه به نگرانی ها در خصوص مسائل بهداشتی پیرامون این موضوع، شهرداری ایلام اقدام به اختصاص محلی برای جمع آوری و عقیم سازی و واکسیناسیون این سگ ها […]

ها‌دی کرمی عضو شورای شهر ایلام به ایلامیان خبر داد: با توجه به انتقاد مردم از وجود سگ های ولگرد و سرگردان در سطح شهر و با توجه به نگرانی ها در خصوص مسائل بهداشتی پیرامون این موضوع، شهرداری ایلام اقدام به اختصاص محلی برای جمع آوری و عقیم سازی و واکسیناسیون این سگ ها با حضور دامپزشک متخصص کرده و از روزهای آینده روند جمع اوری و عقیم سازی و عملیات واکسینه شدن این حیوانات در شهر ایلام انجام خواهد شد.