عشایر، قشری مولد و نقش آفرین در تولید و اشتغال

عشایر یکی از اقشار مولد جامعه هستند که با کمترین امکانات بیشترین میزان تولید و اشتغال را دارند.

به گزارش خبرنگار ایلامیان، مدیر کل امور عشایر استان ایلام گفت: ارزش تولیدات عشایر بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومانعشایر، قشری مولد و نقش آفرین در تولید و اشتغال در سال است که از طریق فروش گوشت قرمز، شیر و فرآورده‌های لبنی حاصل می‌شود.

یاسمی افزود: عشایر استان ایلام با یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام ۶۵ درصد جمعیت دامی استان و ۶ درصد دامی کشور را تشکیل می‌دهند.

مدیر کل امور عشایر استان ایلام با اشاره به اینکه توزیع پنل‌های خورشیدی توانسته نقش مهمی در تسهیل زندگی عشایر داشته باشد اضافه کرد: تعداد ۲۰۰ دستگاه پنل خورشیدی به عشایر استان واگذار خواهد شد که نیاز‌های عشایر در بحث روشنایی و حفاظت احشام انجام شود.

با داشتن برنامه ریزی منسجم و حمایت از عشایر علاوه بر افزایش تولیدات دامی شاهد افزایش اشتغالزایی در استان نیز خواهیم بود.