عدم پرداخت به موقع کرایه رانندگان ماشین‌های سنگین

عدم پرداخت به موقع کرایه رانندگان ماشین‌های سنگین توسط یکی از شرکت های باربری ، داد رانندگان ایلامی را درآورد. بی انضباطی در عدم پرداخت به موقع کرایه رانندگان ماشین‌های سنگین توسط یک شرکت باربری ،مشکلاتی را ایجاد کرده که باعث تجمع کامیون دارن به نشانه اعتراض شد. این شرکت که حمل و نقل محصولات […]

عدم پرداخت به موقع کرایه رانندگان ماشین‌های سنگین توسط یکی از شرکت های باربری ، داد رانندگان ایلامی را درآورد.

بی انضباطی در عدم پرداخت به موقع کرایه رانندگان ماشین‌های سنگین توسط یک شرکت باربری ،مشکلاتی را ایجاد کرده که باعث تجمع کامیون دارن به نشانه اعتراض شد.
این شرکت که حمل و نقل محصولات پتروشیمی ایلام را انجام می دهد عدم پرداخت به موقع کرایه حمل بار از سوی آن که بعضا تا ۴۵ روز طول می کشد.
یکی از رانندگان گفت: در این شرایط که خدمات دهی به ماشین‌های سنگین تنها به صورت نقدی انجام می شود و فقط هزینه یک روغن با فیلتر نزدیک به هفت میلیون تومان است و در ماه دو یا سه بار باید سرویس و تعویض گردد اگر این شرکت به موقع کرایه آن‌ها را پرداخت نکند چه کسی به صورت غیر نقدی و نسیه به آن‌ها خدمات می دهد.