عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ستاد های انتخاباتی ایلام

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد؛ عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ستاد های انتخاباتی ایلام جمیل صادقی فر شامگاه یکشنبه در کارگروه رسانه‌ای کرونا در ایلام اظهار کرد: این روزها تمرکز اصلی بر روی انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری است، از یک سو اولویت برای مشارکت حداکثری مردم و از سوی دیگر مسئله رعایت پروتکل‌های […]

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد؛

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ستاد های انتخاباتی ایلام

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ستادهای انتخاباتی ایلام

جمیل صادقی فر شامگاه یکشنبه در کارگروه رسانه‌ای کرونا در ایلام اظهار کرد: این روزها تمرکز اصلی بر روی انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری است، از یک سو اولویت برای مشارکت حداکثری مردم و از سوی دیگر مسئله رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ستادهای انتخاباتی است.

وی گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی قبل از انتخابات، حین برگزاری انتخابات و بعد از انتخابات بسیار حائز اهمیت است.

صادقی فر با اشاره به اینکه آنچه چیزی که باعث نگرانی مسئولان بهداشتی استان شده مسئله تجمعات بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ستادهای انتخاباتی است، تصریح کرد: در بیش از ۹۰ درصد بازدیدهای صورت گرفته از ستادهای انتخاباتی تاکنون، متاسفانه فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی‌شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام افزود: متاسفانه به طور در شهر ایلام مشاهده می‌شود در ستادهای انتخاباتی نامزدهای شورای شهر، بخش اعظمی از پروتکل‌ها رعایت نمی‌شود.

وی گفت: بخشی از نشست‌های ستادهای انتخاباتی در فضای بسته انجام می‌شود، این مسئله به طور مکرر در شهرهای استان مشاهده می‌شود.

صادقی فر با اشاره به افزایش تعداد افراد بستری کرونا در استان، گفت: عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ستادهای انتخاباتی زنگ خطر جدی در استان است.