عبور مصرف گاز خانگی در ایلام از مرز ۴/۶ میلیون متر مکعب

با برودت هوا و ورود توده جدید سرما به استان ایلام، مصرف گاز خانگی استان از مرز ۴/۶ میلیون متر مکعب در روز عبور کرد.

به گزارش خبرنگار ایلامیان، مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه با ورود توده جبهه هوای سرد فعلی به استان و افزایش مصرف گاز خانگی، مقدار مصرف گاز در بخش خانگی استان به میزان گاز تولیدی پالایشگاه رسیده است، گفت: علیرغم اعمال محدودیت‌های مختلف در مصارف بخش‌های خدماتی و صنعتی استان از جمله کارخانه سیمان، شهرک‌های صنعتی، سایر صنایع پرمصرف و ارادات دولتی، میزان مصرف گاز خانگی در استان به مقدار بی‌سابقه ۴/۶ میلیون متر‌مکعب در روز رسیده است که برابر با میزان گاز تولیدی پالایشگاه ایلام است.

محمود کشاورز تصریح کرد: تا عبور این توده هوای سرد، شرکت گاز استان نیازمند همکاری و همراهی مردم و مشترکین از طریق مدیریت و کاهش مصرف گاز و تنظیم دمای محیط زندگی بین ۲۱-۱۸ درجه سانتیگراد است.