عامل عرضه گوشت الاغ در یک از رستوران‌های آبدانان دستگیر شد!! 

عامل عرضه گوشت الاغ در یک از رستوران‌های آبدانان دستگیر شد!!   کشتار و ذبح الاغ، در یکی از رستوانهای آبدانان موجب تعطیلی این واحد صنفی شد.

عامل عرضه گوشت الاغ در یک از رستوران‌های آبدانان دستگیر شد!!

 

کشتار و ذبح الاغ، در یکی از رستوانهای آبدانان موجب تعطیلی این واحد صنفی شد.