طرح ساخت ملی مسکن در بخش زرین‌آباد شتاب می گیرد

بازدید مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام جهت بررسی زمین های پیش بینی شده طرح ملی مسکن از بخش زرین‌آباد

در این بازدید سید عباس شمسی بخشدار زرین‌آباد گفت: تعداد ۷۵ نفر از شهروندان شهر پهله در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند که تعداد ۲۰ نفر تایید و در انتظار تشکیل پرونده هستند. وی سپس افزود: چهار قطعه زمین برای اجرای این طرح پیش بینی شده که منتظر تایید مراجع ذیربط و تحویل به متقاضیان است.

 

در ادامه محبی مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام گفت: زمین های مورد نظر از نظر فنی و وجود زیرساخت ها مورد نیاز بررسی و بهترین زمین برای طرح انتخاب و تحویل خواهد شد. وی در ادامه از متقاضیانی که درخواست آنها تأیید شده است خواست نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.