طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ایستگاه پایانی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب ۳ ماده طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در نشست امروز کمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت: بررسی نهایی این طرح به نشست بعدی کمیسیون موکول شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب ۳ ماده طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در نشست امروز کمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت: بررسی نهایی این طرح به نشست بعدی کمیسیون موکول شد.

 

مجید انصاری  در تشریح دستور کار امروز (یکشنبه ۲۱ آذر) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ادامه بررسی طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در دستور کار کمیسیون قرار داشت.

نماینده  ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات مطالبه گرایانه رئیس جمهور در جلسه علنی تقدیم  لایحه بودجه به مجلس درباره نظام عادلانه پرداخت، افزود: در نشست امروز مواد ۵ تا ۷ این طرح  مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس در تبصره نخست ماده ۵ این طرح آمده است، چنانچه کارکنان غیر رسمی پیش از این در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده باشند، به ازای هر سال سابقه ۵ درصد به نمره آزمون آن‌ها اضافه شود.

وی اضافه کرد: در تبصره ۲ ماده ۵ نیز آمده است نیروهای قراردادی و کارگری که دارای شناسه شغلی نیستند با همین وضع موجود حفظ شوند و در صورت شرکت در آزمون به ازای هر سال ۵ درصد به نمره آزمون آن‌ها اضافه شود.

انصاری تأکید کرد: در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ نیز قید شده که اشخاص موضوع ماده ۵ این طرح موظف هستند، حسب تعیین سازمان امور استخدامی کشور و برای دستگاه‌های غیرتابعه اداری و استخدامی با نظر بالاترین مقام دستگاه از طریق نشر آگهی آزمون، در آن شرکت کنند تا مراحل استخدامی آن‌ها طی شود.

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: در تبصره ۴ ماده ۵ این طرح نیز آمده است افراد بالاتر از ۲ سال از کارسنجی مستثنی می‌شوند.

وی ادامه داد: در ماده ۶ این قانون نیز آمده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به کارگیری نیرو تحت هر عنوان و هر محلی، ممنوع است و هرگونه پرداختی تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

انصاری گفت: در ماده ۷ نیز تأکید شد که سازمان امور استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نحوه اجرای این قانون را به کمیسیون اجتماعی مجلس، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: در جلسه روز سه شنبه مابقى مواد این طرح را بررسی می‌کنیم و طرح را راهی صحن علنی مجلس خواهیم کرد.