صلاحیت شهردار معرفی شده ایلام تایید نشد

بر اساس اعلام منابع آگاه صلاحیت محمدی آوندی شهردار معرفی شده از سوی شورای شهر ایلام از سوی وزارت کشور تایید نشد تا کار معرفی شهردار ایلام پیچیده تر از همیشه شود. انتظار است شورای شهر هرچه سریعتر فرد دیگری را معرفی نماید.

بر اساس اعلام منابع آگاه صلاحیت محمدی آوندی شهردار معرفی شده از سوی شورای شهر ایلام از سوی وزارت کشور تایید نشد تا کار معرفی شهردار ایلام پیچیده تر از همیشه شود.

انتظار است شورای شهر هرچه سریعتر فرد دیگری را معرفی نماید.