صدایی امیدبخش از تریبون نماز جمعه ایلام

سفر پرحاشیه خانواده قالیباف به ترکیه، واکنش ها و حواشی بسیاری به دنبال داشت. فارغ از دعواهای جناحی که بدنبال تسویه حساب یا دفاع از این جریان بودند، اما نظر مردم چیز دیگری است...

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان

سفر پرحاشیه خانواده قالیباف به ترکیه، واکنش ها و حواشی بسیاری به دنبال داشت. فارغ از دعواهای جناحی که بدنبال تسویه حساب یا دفاع از این جریان بودند، اما نظر مردم چیز دیگری است…

مردم از رفتار دوگانه مسئولین خسته شده اند! مسئولینی که آمریکا را دشمن مینامند، اما فرزندانشان ساکن آنجا هستند! از ساده زیستی میگویند اما سفرهای خارجی میروند! از کیفیت پایین خودروها میگویند اما خارجی سوارند! از فقر و تورم میگویند، اما بالانشین پایتختند ! از وضعیت نامطلوب درمانی باخبرند و خود برای معالجه، اروپا را ترجیح میدهند.

این دوگانگی ها عاملی است که انتقاد و داد مردم را درآورده و امروز با ماجرای سیسمونی به اوج خود رسیده! رییس مجلسی که مردم را به تحمل تحریم و ساده زیستی دعوت میکند اما خانواده اش در ماه رمضان مسافر ترکیه میشوند! 

امروز اما صدای مردم، از تریبون نماز جمعه ایلام از زبان ولی فقیه در استان طنین انداز شد. امام جمعه ایلام با شجاعت و صداقت ، بدور از جانبداری های معمول و البته غیرمنطقی سیاسی و با تفکری انقلابی و اسلامی، اتفاق اخیر را محکوم کرد.

موضعی که تحسین مردم و امیدواری آنها را در پی داشت.

امام جمعه ایلام که از بدو ورود به ایلام پراید را به پرادو و حضور بین مردم را به زندگی اعیانی ترجیح داده، با این حرکت نشان داد که همراه مردم است و ثابت کرد تریبون مقدس نماز جمعه در خدمت مردم خصوصا مستضعفین است.

مردم ما انتظار دارند این فواصل طبقاتی و این شکاف عظیم بین مردم و مسئولین برداشته شود و اگر قرار به تحمل شرایط سخت و نفس گیر است، همه با هم و در کنار هم باشند.

انتظاری که به حق و به جاست…