شیوه‌های مکانیزه فرصتی برای توسعه تاکستان‌ها

پرورش مکانیزه باغات انگور فرصتی برای توسعه تاکستان‌ها و افزایش بهره وری از محصول انگور است. یک معلم ایوانی با احداث باغی کاملا مکانیزه و علمی، در بخش تولید برای اشتغال سرمایه گذاری کرده تا سالانه نزدیک به ۵۰ تن انگور با کیفیت را روانه بازار مصرف کند. صادق رستمی گفت: برای احداث این باغ […]

پرورش مکانیزه باغات انگور فرصتی برای توسعه تاکستان‌ها و افزایش بهره وری از محصول انگور است.

یک معلم ایوانی با احداث باغی کاملا مکانیزه و علمی، در بخش تولید برای اشتغال سرمایه گذاری کرده تا سالانه نزدیک به ۵۰ تن انگور با کیفیت را روانه بازار مصرف کند.
صادق رستمی گفت: برای احداث این باغ نزدیک به ۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که از آن سالانه نزدیک به ۵۰ تن انگور با کیفیت تولید می‌شود.
وی افزود: مساحت زیر کشت این محصول ۳.۳ دهم هکتار است که از هر هکتار ۱۰ تا ۱۲ تن انگور برداشت می‌شود.
شهرستان ایوان به دلیل برخورداری از آب و هوای مناسب و چهار فصل، مستعد کشت انواع باغات میوه از جمله انگور است.
سطح زیر کشت باغات انگور در شهرستان ایوان هم اکنون ۴۷۰ هکتار است که از این میزان ۳۵۰ هکتار انگور عسگری و ۱۲۰ هکتار نیز انگور یاقوتی است.
بیش از ۸۲۰ هکتار باغ در این شهرستان وجود دارد و سالانه بیش از ۱۰ هزار تن انواع محصول باغی در شهرستان ایوان تولید می‌شود.
در شهرستان ایوان در سال جاری ۷ هزار تن انگور برداشت شده است.