شهردار ایلام انتخاب شد

بگفته سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلام ، منصور بهادری با اکثریت آرا بعنوان شهردار این شهر انتخاب شد. سعید انوری افزود : هنوز مصوبه این شورا برای بررسی و تایید نهایی به استانداری و وزارت کشور ارسال نشده است. منصوری بهادری در حال حاضر رئیس شورای اسلامی شهر ایلام است.

بگفته سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلام ، منصور بهادری با اکثریت آرا بعنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

سعید انوری افزود : هنوز مصوبه این شورا برای بررسی و تایید نهایی به استانداری و وزارت کشور ارسال نشده است.
منصوری بهادری در حال حاضر رئیس شورای اسلامی شهر ایلام است.