سیروان، شهرستانی بدون امکانات درمانی

نبود بیمارستان در شهرستان سیروان، هزینه‌های سفر برای مداوا را نیز به اهالی این شهرستان تحمیل کرده است. شهرستان سیروان با داشتن ۵۴ روستا و دو دهستان سالهاست از لحاظ خدمات رسانی پزشکی وضعیت مناسبی ندارد و مردم برای مداوای بیشتر مجبورند به استان مراجعه کنند. اخیرا در سفر رییس جمهور به استان ایلام، وزیر […]

نبود بیمارستان در شهرستان سیروان، هزینه‌های سفر برای مداوا را نیز به اهالی این شهرستان تحمیل کرده است.

شهرستان سیروان با داشتن ۵۴ روستا و دو دهستان سالهاست از لحاظ خدمات رسانی پزشکی وضعیت مناسبی ندارد و مردم برای مداوای بیشتر مجبورند به استان مراجعه کنند.

اخیرا در سفر رییس جمهور به استان ایلام، وزیر بهداشت احداث اورژانس و بیمارستان را منوط به اهدای زمین دانست.

اکنون با اهدای این زمین توسط مردم حالا نوبت مسئولان علوم پزشکی است تا نسبت به استقرار و ساخت بیمارستان، این مشکل را برای همیشه مرتفع کنند.

نبود پزشک متخصص، کمبود امکانات و اورژانس از مهمترین مشکلات این شهرستان است.