سهم مردان از معلولیت در ایلام بیشتر از زنان است

مدیر کل بهزیستی ایلام با ذکر اینکه بیش از 60درصد معلولان در این استان را مردان تشکیل می دهند گفت: سهم مردان از معلولیت در این استان بیشتر از زنان است.

حسین نورعلیوند روز شنبه به مناسبت ۱۲آذرماه روز جهانی معلولان در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از مجموع حدود ۱۷هزار معلول این استان بیشترین تعداد مربوط به مردان است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار موجود معلولیت جسمی، حرکتی عمده ترین نوع معلولیت در این استان را تشکیل می دهد بطوریکه بیش از سه هزار نفر از مجموع معلولان با این نوع معلولیت مواجه هستند.

وی اظهار کرد: بعد از جسمی، حرکتی معلولیتهای ذهنی، بینایی، شنوایی، روانی و صوت و گفتار به ترتیب بیشترین نوع معلولیت در این استان را تشکیل می دهند

.مدیر کل بهزیستی ایلام با ذکر اینکه عمده معلولان استان در شهرستان ایلام سکونت دارند گفت: بعد از ایلام شهرستانهای دره شهر، دهلران، چرداول، آبدانان، ایوان، بدره، مهران، ملکشاهی، سیروان و هلیلان بیشترین تعداد معلولان را دارند.

به گفته وی، افراد دارای معلولیت از طریق مراجعه به بهزیستی و تایید در کمیسیون معلولیت و یا شناسایی از طریق اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق روستایی و شهری استان شناسایی شده اند

.وی مسائل ژنتیکی را عمده ترین علت معلولیت در این استان برشمرد و گفت: معلولان این استان در زمینه های مختلف درمانی، توانبخشی، تحصیلی، معیشت، ازدواج و غیره زیر پوشش خدمات مستمر و غیر مستمر بهزیستی قرار دارند.

عمده معلولان ایلام نزد خانواده ها نگهداری می شوندمدیر کل بهزیستی ایلام با اشاره به فعالیت ۶مرکز شبانه روزی نگهداری افراد دارای معلولیت در این استان گفت: ۳۳۲نفر از مجموع معلولان استان در این مراکز نگهداری می شوند.

وی بیان کرد: خوشبختانه به علت بافت سنتی حاکم در این استان عمده افراد دارای معلولیت در نزد خانواده ها نگهداری شده و این اداره کل از طریق پرداخت حق پرستاری به خانواده ها از این مددجویان حمایت مالی می کند.

وی همچنین از فعالیت ۹مرکز حرفه آموزی افراد دارای معلولیت و دو کارگاه تولیدی، حمایتی در این استان خبر داد و گفت: در این مراکز نیز آموزش های مختلف صنایع دستی به افراد دارای معلولیت ارایه که در این مراکز ۳۲۵نفر در حال کسب مهارت هستند.

۱۲لغایت ۱۸آذرماه به عنوان هفته معلولان نامگذاری شده است.