سقف خدمات برای زوج‌های تحت درمان ناباروری برداشته شد

  دکتر نورالدین رحیمی مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام: سازمان بیمه سلامت به منظور حمایت مالی و کاهش هزینه‌های درمان ناباروری سقف خدمات به زوج‌های تحت درمان نابارور را برداشت. زوج‌های نابارور تا پیش از این سه نوبت می‌توانستند از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند که با برداشته شدن این سقف زوج‌های نابارور طبق نظر پزشک […]

 

دکتر نورالدین رحیمی مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام:

سازمان بیمه سلامت به منظور حمایت مالی و کاهش هزینه‌های درمان ناباروری سقف خدمات به زوج‌های تحت درمان نابارور را برداشت.

زوج‌های نابارور تا پیش از این سه نوبت می‌توانستند از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند که با برداشته شدن این سقف زوج‌های نابارور طبق نظر پزشک همه خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز را بدون محدودیت دریافت کنند.