سرپرست جدید شرکت گاز ایلام معرفی شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، سرپرست جدید این شرکت در استان ایلام معرفی شد. طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، محمود کشاورز به عنوان سرپرست شرکت گاز استان ایلام منصوب شد. کشاورز مسئولیت‌های همچون معاونت بهره‌برداری، سرپرست مدیریت مهندسی و اجرای طرح‌ها، رئیس بازرسی فنی و رئیس اداره […]

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، سرپرست جدید این شرکت در استان ایلام معرفی شد.

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، محمود کشاورز به عنوان سرپرست شرکت گاز استان ایلام منصوب شد.

کشاورز مسئولیت‌های همچون معاونت بهره‌برداری، سرپرست مدیریت مهندسی و اجرای طرح‌ها، رئیس بازرسی فنی و رئیس اداره گاز شهرستان ایلام را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

پیش از این عباس شمس اللهی از ۲۸ آذرماه ۱۳۹۵ به عنوان مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام مشغول انجام وظیفه بود.

هم اکنون ضریب نفوذ گاز رسانی در شهر ها‌ی ایلام ۱۰۰ و روستا‌ها ۹۷ درصد است.