سرنوشت تیره و تار علوم پزشکی ایلام / انتخابی میان بد و بدتر برای حساس ترین مجموعه خدماتی و درمانی استان

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان شوربختانه و با ابراز تاسف مطلع شدیم دو گزینه نهایی علوم پزشکی در ایستگاه پایانی خود قرار گرفته اند! به لطف تصمیم گیری‌ برخی باید شاهد انتخابی میان بد و بدتر باشیم ! دو گزینه ای که واقعا شرایط تصدی این میز و مدیریت بر این مجموعه را ندارند! یکی از […]

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان
شوربختانه و با ابراز تاسف مطلع شدیم دو گزینه نهایی علوم پزشکی در ایستگاه پایانی خود قرار گرفته اند! به لطف تصمیم گیری‌ برخی باید شاهد انتخابی میان بد و بدتر باشیم ! دو گزینه ای که واقعا شرایط تصدی این میز و مدیریت بر این مجموعه را ندارند!

یکی از این گزینه ها که پیشتر نیز معرفی کردیم بدون داشتن یک روز سابقه مدیریتی، داشتن یک مقاله و با غیبت های مکرر در شیفت های موظفی خود و فرار از خدمت به مردم و تنها به واسطه نزدیکی‌ به برخی چهره های مذهبی و سیاسی ستاد علوم پزشکی (البته مذهبی نما) توانسته پیشرفت کند و حالا به رویای تصدی این پست نزدیک شده است!

دیگری را بگوییم که با حمایت قاطع آقای نماینده هم اکنون ریاست یکی از بیمارستان های مهم استان را دارد اما بصورت پروازی این مجموعه را اداره میکند! گوشه ای از عملکرد ایشان اخراج شش نفر از نیروهای این بیمارستان و تحمیل نزدیکان خود به این مجموعه بوده است! مدیری که امورات بیمارستان به حضور وی متکی بوده اما به دلیل حضور در تهران بسیاری از امور درمانی و اداری لنگ یک امضای وی است! از وجنات ایشان همین بس که توان تهیه یک جفت دستکش برای بیمارستان خود ندارد اما سودای مدیریت مجموعه درمان استان را در سر میپرورد!

آقایان نماینده و استاندار؛ این استان حیاط خلوت شما نیست که هر گزینه ضعیف و نیروی بی لیاقتی را که دلتان خواست به آن تحمیل کنید. توانی را که صرف چینش نیروهای نزدیک به خود میکنید، صرف حل معضلات این استان محروم نمایید!

ما تذکرات لازم را دادیم ، فردا که ماحصل ضعف و ناتوانی مدیریتی حضرات سبب نارضایتی شد و صدای مردم و مجموعه را در آورد نگویید هشدار نگرفتید! نگویید بی اطلاع بودید ! نگویید مقصر نیستید که اتفاقا مقصر اصلی شمایید! سرنوشت دانشگاه علوم پزشکی بعنوان دستگاهی عریض و طویل با ۶ هزار نیرو و ارتباط مستقیم با تک تک افراد جامعه گروگان مطامع شخصی شما شده است! این راه که شما سر قدم آن شده اید به ته دره خواهد رفت.