سارا فلاحی در تشریح نشست فراکسیون زنان مجلس با وزیر اقتصاد

دکتر سارا فلاحی در تشریح نشست فراکسیون زنان مجلس با وزیر اقتصاد: تقاضای نمایندگان از خاندوزی برای رفع دغدغه های مردم در حوزه بورس و معیشت سخنگوی فراکسیون زنان مجلس با اشاره به نشست این فراکسیون با وزیر اقتصاد، گفت: در این نشست دغدغه‌های کلی مردم در حوزه بورس، معیشت، اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی، گمرکات و […]

دکتر سارا فلاحی در تشریح نشست فراکسیون زنان مجلس با وزیر اقتصاد:
تقاضای نمایندگان از خاندوزی برای رفع دغدغه های مردم در حوزه بورس و معیشت

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس با اشاره به نشست این فراکسیون با وزیر اقتصاد، گفت: در این نشست دغدغه‌های کلی مردم در حوزه بورس، معیشت، اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی، گمرکات و مالیات مطرح شد و با جدیت از وزیر خواستیم که با ایجاد ارتباط میان وزارتخانه‌هایی که می‌توانند تاثیر گذار باشد فکری عاجل برای بهبود وضعیت معیشتی اقتصادی مردم شود.