ساخت ساز به قیمت سلب آسایش مردم

ایجاد ساخت و ساز‌های غیر مجاز و عدم اجرای طرح تفصیلی در شهر ایلام مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است . توسعه شهری و افزایش جمعیت امری اجتناب ناپذیر است، موضوعی که باعث شده برخی از سودجویان از آن سو استفاده کرده و با ساخت و ساز‌های غیر اصولی نظم شهر را بهم […]

ایجاد ساخت و ساز‌های غیر مجاز و عدم اجرای طرح تفصیلی در شهر ایلام مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است .

توسعه شهری و افزایش جمعیت امری اجتناب ناپذیر است، موضوعی که باعث شده برخی از سودجویان از آن سو استفاده کرده و با ساخت و ساز‌های غیر اصولی نظم شهر را بهم بریزند.
ایجاد آلودگی صوتی، گرد وخاک و ترافیک از معایب ساخت و ساز‌های غیراصولی در بافت شهر ایلام است.
در گوشه ‌ای از شهر ایلام و محله چالیمار، اما این امر گویا قرار است در غالب طرح نهضت ملی مسکن اجرا شود.
ساکنان کوچه نماز ۲ می‌گویند قطعه زمینی در این کوچه متعلق به یکی از ادرات استان است که مدتی است با تغییر کاربری به طرح ملی نهضت مسکن و ساخت واحد‌های مسکونی چند طبقه اختصاص یافته است .
انوری عضو شورای اسلامی شهر ایلام نیز با اشاره به معایب این طرح گفت: این کوچه و محله استاندارد‌های لازم برای ایجاد بلوک‌های مسکونی را ندارد و در آینده مشکلاتی همچون خطر زلزله، نبود پارکنیگ، ترافیک و بن بستی، عدم تابش نور خورشید این ساکنان را تهدید میکند .
منصور بیگی معاون ساخت و مسکن راه و شهرسازی ایلام ، نبود زمین کافی را دلیل این موضوع دانست و اظهار داشت: این موضوع در غالب مجوز کمسیون ماده ۵ و قانون شکل گرفته است.