ساختمان معاونت عملیات شرکت نفت و گاز غرب در ایلام یک آب نبات چوبی است

سارا فلاحی نماینده ی مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در بازدید حیدری، مدیرعامل نفت مرکزی از ساختمان معاونت عملیات شرکت نفت و گاز غرب در ایلام عنوان کرد: معاون عملیات در ایلام بی اختیار است و گردش های مالی پیمان ها در ایلام نیست و همه امورات مالی در جای دیگر تعیین تکلیف می […]

سارا فلاحی نماینده ی مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در بازدید حیدری، مدیرعامل نفت مرکزی از ساختمان معاونت عملیات شرکت نفت و گاز غرب در ایلام عنوان کرد: معاون عملیات در ایلام بی اختیار است و گردش های مالی پیمان ها در ایلام نیست و همه امورات مالی در جای دیگر تعیین تکلیف می شوند.

وی گفت: اینجا فقط یک ساختمان است و محتوایی متناسب برای آن تعریف نشده و در واقع یک آب نبات چوبی است که وزیر قبلی نفت به ایلامی ها داده!

فلاحی بر حق ایجاد شرکت مستقل نفت و گاز ایلام به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم استان تاکید کرد و گفت: مردم ما از وزارت نفت برای رای آوری طرح تاسیس شرکت بهره برداری نفت و گاز ایلام که کمیسیون انرژی مجلس به آن رای مثبت داده، انتظار مساعدت دارند.