زمستان گذرانی پرندگان مهاجر در زیستگاه‌های طبیعی آبدانان

رئیس محیط زیست شهرستان آبدانان از زمستان گذرانی ۱۵ هزار پرنده در زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان خبرداد. احمد ایمانی اظهار داشت: زیستگاه‌های طبیعی و عقبه سد ها‌ی آبدانان به مکانی برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر تبدیل شده است. وی تصریح کرد: هر ساله در فصل زمستان بالغ بر ۵۰ گونه پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی […]

رئیس محیط زیست شهرستان آبدانان از زمستان گذرانی ۱۵ هزار پرنده در زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان خبرداد.

احمد ایمانی اظهار داشت: زیستگاه‌های طبیعی و عقبه سد ها‌ی آبدانان به مکانی برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: هر ساله در فصل زمستان بالغ بر ۵۰ گونه پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی به تالاب‌های شهرستان مهاجرت می‌کنند.

رئیس محیط زیست شهرستان آبدانان افزود: در فصل سرشماری پرندگان بیش از ۱۴ تا ۱۵ هزار پرنده از نوع اردک، حواصیل و دیگر پرندگان به شهرستان آبدانان مهاجرت می‌کنند.

وی ادامه داد: زمانی که سطح آب پایین می‌رود پرندگان به کنار دریاچه رفته و از موجوداتی مانند ماهیان و بچه ماهیان برای تغذیه استفاده می‌کنند.

رئیس محیط زیست آبدانان بیان کرد: وجود پرندگان مهاجر در این منطقه فرصت مناسبی برای دیدن زیبایی‌ها و توسعه صنعت گردشگری شهرستان آبدانان است.

استان ایلام دارای ۱۴۳ هزار هکتار عرصه طبیعی تحت مدیریت محیط زیست است.