روند کند ساخت مسجد جامع شهرستان دره شهر

با گذشتن یک دهه از کلنگ اجرایی مسجد جامع شهرستان دره شهر ، این طرح فرهنگی، مذهبی که یکی از مطالبات مردم نیز به شمار میرود، تا کنون به بهره برداری نرسیده است. مردم دره شهر سالهاست چشم انتظار تکمیل آن هستند. حسینیه الشهدای این شهرستان هم به دلیل فرسودگی ساختمان و کمبود فضا در […]

با گذشتن یک دهه از کلنگ اجرایی مسجد جامع شهرستان دره شهر ، این طرح فرهنگی، مذهبی که یکی از مطالبات مردم نیز به شمار میرود، تا کنون به بهره برداری نرسیده است.

مردم دره شهر سالهاست چشم انتظار تکمیل آن هستند.

حسینیه الشهدای این شهرستان هم به دلیل فرسودگی ساختمان و کمبود فضا در این شرایط کرونایی جوابگویی حجم نماز گزار ان ودیگر فعالیت‌ها و مناسبت‌ها نیست.